Diensten

Audits

Volgens het Nederlands woordenboek betekent audit: “een  kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering”

Een andere definitie vanuit kwaliteitsboeken is:  “het uit voeren van een systematische - en onafhankelijke beoordeling om vast te stellen of de activiteiten en onderzoeksresultaten overeenkomen met uw vastgestelde regelingen en doelen”

Optimus Advisering heeft hierop de volgende belangrijke toevoeging:

“een conclusie van een audit moet zijn of de bedrijfsvoering  doeltreffend en efficiënt ten uitvoer wordt gebracht, alsmede of deze geschikt is voor het bereiken van de gekozen doelstellingen”.

Met behulp van geselecteerde vragen richten wij ons op uw medewerkers die alle ruimte krijgen in het gesprek. Wij helpen uw organisatie vooruit  met een opbouwend gesprek  waar een ieder mee verder kan.

Indien gewenst betrekken wij uw gehele organisatie hierbij, echter zonder een ieder van last te zijn. Aan het eind krijgt u een heldere rapportage met aanbevelingen waar u mee vooruit kunt.