Diensten

Raakvlakkenmanagement

Het belang van het goed beheersen van raakvlakken is enorm belangrijk binnen de projecten. Het betreft de raakvlakken tussen alle verschillende objecten en systemen binnen en buiten de projectgrens. Het zijn niet alleen interne raakvlakken en raakvlakken met andere (eventuele) partners in een combinatie, maar ook met alle onderaannemers, leveranciers en stakeholders.

Mede door de vele partijen die op de huidige projecten aanwezig (kunnen) zijn, heb je niet alleen te maken met het opstellen en onderkennen van de raakvlakken,  maar ook met het afstemmen hiervan.

Een uitgangspunt van Optimus Advisering is dan ook dat het werken met veel partijen  wel de risico’s spreidt maar dat dit wel extra tijd in coördinatie en raakvlakkenmanagement vereist om dit optimaal en kostenefficiënt uit te voeren.

Door onze ervaring is uw raakvlakkenmanagement absoluut in goede handen bij Optimus Advisering.