Diensten

Keuringsplan

Dit is een plan dat aangeeft hoe er in de realisatie aangetoond gaat worden dat de geleverde producten en de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en het eigen kwaliteitssysteem. In het plan wordt natuurlijk gebruik gemaakt van het aanwezige kwaliteitssysteem en de kwaliteitsdocumenten van leveranciers.

Door de eisen uit het ontwerp te herleiden en het interne Kwaliteitsysteem hierop te toetsen, wordt aan de hand van het ontwerp het keuringsplan opgesteld. De ervaring van Optimus Advisering kunt u dan ook gebruiken om een goed en realiseerbaar plan te presenteren en uw eigen kwaliteitssysteem uit te breiden met nieuwe kennisgebieden.