Diensten

Risiciomanagement

Het uitvoeren van huidige projecten zou zowel lean als risicogestuurd moeten zijn. Wat betreft het Risicomanagement wordt dit vaak uitgevoerd door één of enkele personen die niet volledig zijn betrokken binnen alle fases en teams van een project.

Op die wijze eindigt het risicomanagement in lange risicolijsten die niet worden gedragen door de gehele organisatie. Laat staan dat deze als uitgangspunt worden gebruikt voor het ontwerp en overige processtappen.

Binnen Optimus Advisering zien wij risicomanagement dan ook niet als een bijbaantje, maar als een volwaardige taak binnen een project. Dit is niet alleen een lijst bijhouden, maar vooral  zorgen dat risico’s boven tafel komen en bespreekbaar en beheersbaar worden.