Diensten

Afstemming met opdrachtgevers

Om een project goed te laten verlopen is niet alleen kennis van techniek en processen van belang maar ook het kennen van je opdrachtgever. Wat betreft infrastructurele projecten is dit uiteindelijk vaak RWS, Prorail, Provincies of grote gemeenten. Optimus Advisering kent vele afdelingen van deze opdrachtgevers, weet hoe zij denken en wat zij belangrijk vinden.

Dit helpt enorm in het vlot doorlopen van acceptatie- en goedkeurings-processen, een prettige werksfeer,  goede contacten en vooral vertrouwen bij de opdrachtgever.

Kortom Optimus Advisering is op dit gebied een must binnen uw project