Diensten

Calculaties

Met de ervaring en kennis van systemen, leveranciers, onderaannemers, processen en werkwijzen kan Optimus Advisering voor u aangeven wat er benodigd is om een project te realiseren. Vanuit de gemaakte specificatie kan dan ook voor u de kosten worden bepaald om een project te realiseren. Door onze kennis kunnen wij uw organisatie ondersteunen met de prijsvorming of kan Optimus Advisering voor u de specificatie of zelfs de gehele calculatie verzorgen.