Diensten

Werkvoorbereiding

De werkvoorbereiding is de schakel tussen het ontwerp en de uitvoering. Om het tijdspad tussen het ontwerp en de uitvoering zo kort mogelijk te houden start de werkvoorbereiding bij het 80% gereed zijn van het ontwerp en zal doorlopen tot de oplevering van het project. De werkvoorbereiding zal op deze wijze inzicht krijgen in het gekozen ontwerp en het ontwerp team ondersteunen met praktische aanvulling van het ontwerp. Op zijn beurt kan de werkvoorbereiding de uitvoering weer ondersteuning geven voor technische vraagstukken.

Om de uitvoering gestructureerd, binnen het gekozen tijdsbestek en met de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren zal door de werkvoorbereiding diverse zaken geregeld moeten worden. Het aanvragen van vergunningen en verkeermaatregelen, het opstellen van werkplannen en het verzorgen van de benodigde checklisten behoort dan ook tot de activiteiten. Ook tot de taken behoort het verzamelen en coördineren van de As-Built informatie.

Goede contactuele eigenschappen en een oplossingsgerichte houding zijn dan ook belangrijke aspecten van een werkvoorbereider. Niet alleen naar de diverse interne partijen, maar ook naar de diverse leveranciers die gecoördineerd moeten worden. Van een werkvoorbereider van Optimus Advisering kunt u dan ook verwachten dat hij uw organisatie op deze wijze kan ondersteunen.