Diensten

Faserings Management

Ieder project kent een begin en eindsituatie, maar de situatie daartussen wordt regelmatig onderschat. Bij werkzaamheden in de Infratechniek wordt vaak als topeis gesteld dat het verkeer altijd doorgang moet vinden en is de doorstroming één van de prioriteiten. 

Elk project heeft dan ook verschillende faseringen om van de beginsituatie naar de eindsituatie te komen. In praktijk is dit vaak een ondergeschoven kindje binnen een project door onderschatting of gewoon door onvoldoende kennis van deze materie. Optimus Advisering heeft kennis en een ruime ervaring met tijdelijke situaties en slimme oplossingen om faseringen goed, snel en zo voordelig mogelijk uit te voeren.