Diensten

Engineering

Met de kennis van de techniek en onze specialisaties zoals vermeld bij de kennisgebieden van Optimus Advisering (elders op de site) kunnen wij de engineering van één of meerdere objecten uitwerken. Dit kan door een engineer toe te voegen aan uw projectteam of door uw organisatie te ondersteunen met een team van engineers.

Door onze ervaring in de realisatie, en de kennis van het ontwerpproces kunnen wij als lead engineer, het ontwerpproces inclusief uw en onze engineers aan sturen om zo een volledig ontwerp op te leveren. Dit binnen de gestelde planning zodat uw project niet vanaf het begin onder tijdsdruk komt te staan met alle riciso’s die daaraan zijn gebonden.

Faserings Management

Ieder project kent een begin en eindsituatie, maar de situatie daartussen wordt regelmatig onderschat. Bij werkzaamheden in de Infratechniek wordt vaak als topeis gesteld dat het verkeer altijd doorgang moet vinden en is de doorstroming één van de prioriteiten. 

Elk project heeft dan ook verschillende faseringen om van de beginsituatie naar de eindsituatie te komen. In praktijk is dit vaak een ondergeschoven kindje binnen een project door onderschatting of gewoon door onvoldoende kennis van deze materie. Optimus Advisering heeft kennis en een ruime ervaring met tijdelijke situaties en slimme oplossingen om faseringen goed, snel en zo voordelig mogelijk uit te voeren.

Projectleiding

Een projectleider behaalt ons inziens het beste resultaat als hij de organisatie door en door kent. Dit zal dan ook het beste behaald worden door een projectleider uit uw eigen organisatie, omdat hij de cultuur en de te bewandelen paden in uw organisatie het beste kent. Echter wij kunnen u hierin ondersteunen als uw organisatie geen mogelijkheid heeft om een projectleider te leveren, met onze ervaring kunnen wij deze rol goed vervullen.

Projectcoördinatie

Met name in huidige projecten waarbij op projectbasis een nieuwe organisatie wordt samengesteld, is de projectcoördinator de schakel om eilanden met elkaar te verbinden. Communicatie en afstemming tussen verschillende afdelingen en/of de opdrachtgever vergt in de huidige projecten veel kennis, behendigheid en fingerspitsengefühl.

Een projectcoördinator kan binnen een organisatie ondersteunen op het gebied van uniformiteit, advisering over de te volgen strategie en fungeren als bruggenbouwer tussen de verschillende afdelingen. Een projectcoördinator kan ook als onderdeel van uw managementteam ondersteunen met technische en organisatorische zaken, binnen het project en bij gesprekken met de opdrachtgever.

Door de brede ervaring van Optimus Advisering op projecten en de kennis van verschillende disciplines binnen organisaties, kunnen wij de gewenste coördinatie verzorgen.

Werkvoorbereiding

De werkvoorbereiding is de schakel tussen het ontwerp en de uitvoering. Om het tijdspad tussen het ontwerp en de uitvoering zo kort mogelijk te houden start de werkvoorbereiding bij het 80% gereed zijn van het ontwerp en zal doorlopen tot de oplevering van het project. De werkvoorbereiding zal op deze wijze inzicht krijgen in het gekozen ontwerp en het ontwerp team ondersteunen met praktische aanvulling van het ontwerp. Op zijn beurt kan de werkvoorbereiding de uitvoering weer ondersteuning geven voor technische vraagstukken.

Om de uitvoering gestructureerd, binnen het gekozen tijdsbestek en met de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren zal door de werkvoorbereiding diverse zaken geregeld moeten worden. Het aanvragen van vergunningen en verkeermaatregelen, het opstellen van werkplannen en het verzorgen van de benodigde checklisten behoort dan ook tot de activiteiten. Ook tot de taken behoort het verzamelen en coördineren van de As-Built informatie.

Goede contactuele eigenschappen en een oplossingsgerichte houding zijn dan ook belangrijke aspecten van een werkvoorbereider. Niet alleen naar de diverse interne partijen, maar ook naar de diverse leveranciers die gecoördineerd moeten worden. Van een werkvoorbereider van Optimus Advisering kunt u dan ook verwachten dat hij uw organisatie op deze wijze kan ondersteunen.