Diensten

Beheers- , onderhouds- en instandhoudingsplannen

Beheers- en onderhoudsplannen zijn meer dan alleen maar een  bundeling van de onderhoudsvoorschriften van de toegepaste producten. Het gaat om de strategie die uitgezet moet worden om alle installaties optimaal te laten functioneren en in stand te houden gedurende de contractduur met de focus gericht op efficiëntie. Uiteraard volledig conform de door de opdrachtgever gestelde eisen.

Hierbij zijn de onderhoudsvoorschriften van wezenlijk belang, samen met de stand van de installatie kunnen de risico’s en kansen op falen worden beoordeeld. Naast de eisen die door de opdrachtgever worden gesteld zal er ook aandacht besteed worden aan de aantoonbaarheid. Gezamenlijk zal dan de gewenste strategie worden uitgezet en kan het geheel worden verwerkt in een onderbouwd plan om de installaties optimaal te laten functioneren.