Diensten

Aflever- en opleverdossiers

Om ervoor te zorgen dat de eindoplevering geen tijdrovend en kostbare onderneming wordt kan Optimus Advisering u hierin ondersteunen. Door vroegtijdig in het project betrokken te worden kan aan de hand van de door de opdrachtgever gesteld eisen een dossier worden opgesteld dat aan de verwachting van de opdrachtgever voldoet.

Het samenstellen van het dossier zal aan de hand van de opgestelde planning samen met de uitvoering,  de werkvoorbereiding en onderhoud worden verzorgd. Op deze wijze zal het dossier actief binnen het project aan de orde zijn en zullen gestelde project resultaten realiseerbaar worden.