Diensten

Uitvoering

Ondanks dat uitvoering geen kernactiviteit is voor Optimus Advisering, hebben wij in de ontwerp- en de werkvoorbereidingsfase wel altijd de focus op de uitvoering.  Dit betekent dat wij geen ontwerpen maken die niet uitvoerbaar zijn of dusdanig omslachtig dat de efficiëntie in het geding komt.

Op de projecten waar Optimus Advisering is ingezet hebben wij regelmatig onderdeel uitgemaakt van uitvoeringsteams. Wij zijn dus gewend met de uitvoering samen te werken en begrijpen dan ook wat er in de uitvoering speelt.  Door d uitvoerderende teams in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwerp of de werkvoorbereiding,  wordt de aanwezige kennis optimaal benut, het ontwerp geoptimaliseerd en het draagvlak voor het ontwerp vergroot.

Binnen Optimus Advisering gaan wij regelmatig mee naar buiten om de uitvoering te ondersteunen, zodat er een goed draaiend en gemotiveerde ‘trein’ ontstaat van ontwerp tot uitvoering.