Diensten

Systeem Engineering

Systeem Engineering (SE) is een geïntegreerde ontwerp- en projectmanagementmethodiek gefocust op hoe complexe projecten moeten worden ontworpen en gemanaged door alle stadia van het project. Het toepassen van SE helpt de bouwsector verder te professionaliseren. De methode is ingericht voor alle processen in de levenscyclus van systemen.

Deze definitie over SE geeft aan waarom deze systematiek zo belangrijk is als tool. Echter de praktijk leert vaak dat het als een ballast wordt gezien. De eisenspecificatie, het SMART maken van eisen, aantonen van eisen, kortom het uitwerken van de eisen geeft menig project in de opstart hoofdbrekens terwijl het juist zo’n goede ondersteuning is in het project.

Binnen Optimus Advisering is er zeer veel ervaring hebben met de systematiek van Systeem Engineering en daarmee  kunnen wij uw project van goede dienst zijn.