Diensten

Inkoop

Niet de laagste prijs is in de huidige markt het belangrijkste binnen de inkoop, maar  “de beste prijs”. Hierbij zijn zaken als ontzorgen, kwaliteit, leveringsgaranties en het nakomen van afspraken een greep aan de hoeveelheid mee te wegen zaken. De professionals binnen Optimus Advisering kunnen een inkooporganisatie ondersteuning geven om tot deze beste prijs te komen, door vanuit de ervaring en het gekozen ontwerp een gerichte aanvraag te verzorgen. Hierbij rekening houdend met een helder demarcatie zodat de inschrijvende partij een eenduidige aanbieding verzorgen.

Na het verkrijgen van de aanbiedingen worden deze doorlopen en beoordeeld. De volgende stap is het technisch en organisatorisch ondersteunen tijdens de onderhandelingen met de diverse partijen. Deze wijze van werken ontlast uw inkopers en zo kunnen zij zich volledig richten op het contracteren van de juiste partijen om te komen tot de beste prijs -  kwaliteit verhouding